CĂN HỘ CHUNG CƯ TÂN PHÚ

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 ResGreen Tower Đã giao 2021 272
2 Saigon Town Đã giao 2016 340
3 Valéo Đầm Sen Đã giao 2017 252
4 Lotus Garden Đã giao Trước 2015 596
5 Carillon 5 Đã giao 2019 221
6 Carillon 2 (Đặng Thành) Đã giao 2016 224
7 Chung Cư Topaz Garden Đã giao 2016 407
8 Chung cư Khang Phú Đã giao Trước 2015 246
9 BMC Lũy Bán Bích (hay BMC Plaza) Chưa giao loading... 1819
10 Celadon City Đã giao 2013 – 2020 7000
11 Carillon 7 Đã giao 2020 625
12 Diamond Lotus Lakeview Chưa giao loading... 1000
13 Chung cư Quang Thái Đã giao Trước 2015 270
14 Chung cư Sacomreal Đã giao Trước 2015 364
15 Ruby Land Đã giao Trước 2015 280
16 Tecco Đầm Sen Complex Chưa giao 2021 625
17 Khuông Việt Đã giao 2017 221
18 Chung cư Đại Thành Chưa giao loading... 442
19 Trung Đông Plaza Đã giao Trước 2015 120
20 Chung cư IDICO Đã giao 2016 741
21 Phú Thạnh Apartment Đã giao Trước 2015 848
22 RichStar Đã giao 2018 2000
23 Oriental Plaza (Âu Cơ Tower) Đã giao 2017 1136
24 Investco Babylon Đã giao 2015 249
25 Southern Dragon Đã giao 2016 1136
26 An Gia Garden Đã giao 2016 390
27 Melody Residences Đã giao 2017 704
28 8x Đầm Sen Đã giao 2017 594
29 Khang Gia Tân Hương Đã giao Trước 2015 335
30 Chung cư Fortuna (Kim Hồng) Đã giao Trước 2015 212
31 Chung cư An Bình Đã giao Trước 2015 222
32 Chung cư Sơn Kỳ 1 Đã giao 2017 507
33 Phú Thạnh Apartment Đã giao Trước 2015 840
  TỔNG     25.238