Danh Sách Dự Án Căn Hộ Chung Cư Quận 8 T7/2024

Hiện có 26 dự án

CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 8

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Mỹ Phúc  Đã giao 2018 – 2019 960
2 Diamond Riverside  Đã giao 2020 1668
3 City Gate 3 Chưa giao 2023 2500
4 High Intela Chưa giao loading... 540
5 West Intela Chưa giao loading... 238
6 The Avila Đã giao 2017 289
7 Sunshine Avenue Chưa giao loading... 649
8 Carina Plaza Đã giao Trước 2015 4000
9 Asahi Tower (City Gate 4) Chưa giao 2021 1209
10 Chánh Hưng – Giai Việt Đã giao 2016 624
11 Him Lam Nam Khánh Đã giao Trước 2015 468
12 Central Premium Đã giao 2019 563
13 Dream Home Riverside Chưa giao 2022 2200
14 Dream Home Palace Chưa giao loading... 978
15 Hado Green Lane Chưa giao 2025 759
16 Conic Riverside Đã giao 2020 664
17 Topaz Elite Đã giao 2020 2339
18 Venus Chưa giao loading... 900
19 Felisa Riverside Đã giao 2020 294
20 D-Aqua Chưa giao 2024 652
21 Aurora Residences Chưa giao loading... 445
22 Green River Đã giao 2020 1554
23 The Pegasuite 1 Đã giao 2019 1150
24 The Pegasuite 2 Chưa giao loading... 369
25 Tara Residence Đã giao 2019 989
26 Diamond Lotus Riverside Đã giao 2020 300
  TỔNG     27.301