Danh Sách Dự Án Căn Hộ Chung Cư Quận 12 T7/2024

Hiện có 24 dự án

CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 12

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Picity High Park Chưa giao 2022 2577
2 Cheery 2 Apartment Đã giao 2015 294
3 Phú An Center Đã giao Trước 2015 382
4 Võ Đình Apartment Đã giao Trước 2015 208
5 Hado Riverside Đã giao 2018 256
6 Zen Tower Đã giao 2018 550
7 Green Mark Đã giao 2020 688
8 The Parkland Đã giao 2018 468
9 Hiệp Thành Buildings Đã giao 2017 512
10 Hưng Ngân Garden Đã giao 2015 – 2017 1326
11 Toky Tower Đã giao 2018 400
12 Happy One Premier Chưa giao 2022 214
13 First Home Đã giao 2016 489
14 8X Plus Đã giao 2017 551
15 Lakeview Tower Đã giao 2018 1540
16 Stown Tham Lương Chưa giao 2021 352
17 CTL Tower Chưa giao 2021 368
18 Topaz Home Đã giao 2018 1172
19 Tecco Green Nest Đã giao 2016 800
20 Prosper Plaza Đã giao 2019 1540
21 12 View Đã giao 2016 408
22 Depot Metro Tham Lương Đã giao 2018 560
23 Thái An Apartment Đã giao 2015 348
24 I – Park An Sương Đã giao 2020 196
25 Đông Hưng Đã giao Trước 2015 112
  TỔNG     16.311