CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 11

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Hoa Sen (Lotus Apartment) Đã giao Trước 2015 255
2 Tân Phước Plaza Đã giao 2015 1058
3 ACB Ông Ích Khiêm Đã giao Trước 2015 loading...
4 Flemington Tower Đã giao Trước 2015 300
5 Chung cư Thuận Việt Đã giao 2016 195
6 The EverRich 1 Đã giao Trước 2015 300
7 Chung cư Phú Thọ Đã giao Trước 2015 loading...
8 Lữ Gia Plaza Đã giao Trước 2015 166
9 The Park Avenue Chưa giao loading... 600
  TỔNG     2.874