Marina District

Địa chỉ:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Quy mô:
Diện tích:
Giá bán:

9X QUY NHƠN

Địa chỉ: Mặt tiền đường Chế Lan Viên, Phường Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Chủ đầu tư: Tập đoàn Hưng Thịnh
Loại hình: Căn hộ
Quy mô:
Diện tích:
Giá bán: Liên hệ: 092 1900 000