The Western Capital

Địa chỉ:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Quy mô:
Diện tích:
Giá bán:

D – Homme

Địa chỉ: Số 765 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Chủ đầu tư: DHA
Loại hình: Căn hộ
Quy mô: 5.624,6 m²
Diện tích: 49m² - 119m²
Giá bán:

CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 6

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Starlight Riverside Đã giao 2018 – 2019 1450
2 Saigon Asiana Chưa giao loading... 286
3 D – Homme Chưa giao loading... 440
4 Asiana Capella Chưa giao 2021 350
5 The Western Capital Chưa giao loading... 1233
6 Summer Square Đã giao 2018 256
7 Lucky Palace Đã giao 2017 356
8 An Phú Apartment Đã giao 2015 279
9 Him Lam Chợ Lớn (Him Lam Nam Phú) Đã giao 2015 – 2016 1408
10 Viva Riverside Đã giao 2018 567
11 Remax Plaza Đã giao 2018 192
  TỔNG     6.817