RITA VÕ PLAZA

Địa chỉ:
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Quy mô:
Diện tích:
Giá bán:

CĂN HỘ CHUNG CƯ QUẬN 5

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Tam Đức Plaza Chưa giao loading... 320
2 Charmington Dragonic Chưa giao loading... 417
3 Chung cư 155 Nguyễn Chí Thanh Đã giao Trước 2015 272
4 Thuận Kiều Plaza (The Garden Mall) Đã giao Trước 2015 648
5 Venus Luxury Chưa giao loading... 340
6 Ngọc Khánh Tower Đã giao 2015 132
7 Golden Plaza Đã giao 2016 328
8 The EverRich Infinity Đã giao 2016 436
9 Tản Đà Court Apartment Đã giao Trước 2015 245
10 Hùng Vương Plaza (Chung cư Hùng Vương) Đã giao Trước 2015 276
  TỔNG     3.414