Đang cập nhật!

STT TÊN CHUNG CƯ TÌNH TRẠNG NĂM BÀN GIAO QUY MÔ
1 Grand Central Chưa giao 2022 231
2 Saigon Pavillon Đã giao Trước 2015 87
3 New Pearl Residence Đã giao Trước 2015 120
4 Léman Luxury Apartments Đã giao 2016 218
5 PNT Court Đã giao Trước 2015 7
6 Terra Royal Đã giao 2020 366
7 An Phú Plaza Đã giao Trước 2015 54
8 Serenity Sky Villas Đã giao 2021 45
9 Screc Tower Đã giao Trước 2015 468
10 C.T Plaza Minh Châu Đã giao 2016 96
11 Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên Đã giao Trước 2015 70
12 Cao ốc Sông Đà Tower Đã giao Trước 2015 40
13 Kỳ Đồng Tower Đã giao Trước 2015 550
  TỔNG     2352