The Golden An Khánh

Phú Vinh, Phú Vinh, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN The Golden An Khánh

  • 23.887 m2
  • 30
  • Cty cổ phần Sông Đà - Hoàng Long
  • Cty cổ phần Sông Đà 5, 6
  • Cty Cổ phần Tư vấn Quản lý dự án VPM – Hà Nộ
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

The Golden An Khánh