TDH-Phước Long

35096 Quang Trung, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN TDH-Phước Long

  • 3.573 m2
  • 12
  • Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

TDH-Phước Long