PCC1 Complex

Đường làng Thượng Mạo, Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN PCC1 Complex

  • 8.814 m2
  • 15
  • Công ty cổ phần Xây lắp điện 1
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

PCC1 Complex