M-One Nam Sài Gòn

21 Bế Văn Cấm, Tân Kiểng, Quận 7, Hồ Chí Minh, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN M-One Nam Sài Gòn

  • 13 m2
  • 25
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

M-One Nam Sài Gòn