Khu đô thị mới Đại Thanh

Siêu Quần, Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN Khu đô thị mới Đại Thanh

  • 0 m2
  • 0
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

Khu đô thị mới Đại Thanh