Hong Kong Tower

323 Đê La Thành, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN Hong Kong Tower

  • 5.041 m2
  • 23
  • Công ty CP Đầu tư Đô thị Kang Long
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

Hong Kong Tower