Him Lam Riverside

1010 Trường Chinh, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN Him Lam Riverside

  • 13.000 m2
  • 11
  • Tháng 4-2008
  • Quý II năm 2013
  • Cty Cổ Phần Him Lam
  • Posco E&C Việt Nam
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

Him Lam Riverside