Estella Heights

Số 24, An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh, Vietnam

THÔNG TIN

DỰ ÁN Estella Heights

  • 47.906 m2
  • 34
  • Keppel Land và Tiến Phước
  • Xem vị trí dự án trên
    Google Maps
Hình ảnh Bản đồ
Bình luận
Các tin rao của dự án

Estella Heights