Điều khoản thỏa thuận

Điều khoản thỏa thuận các giao ước của website canho com vn đối với người truy cập

Chào mừng các bạn đã đến với website www.CANHO.com.vn
Việc bạn sử dụng trang web, và tất cả các thông tin, sản phẩm, dịch vụ trên trang web www.CANHO.com.vn hoặc trong các ứng dụng điện thoại di động tải về và để giúp mọi người có một kinh nghiệm tích cực, chúng tôi yêu cầu, và bạn đồng ý, để thực hiện theo các quy tắc cơ bản sau đây về hành vi khi sử dụng trang web www.CANHO.com.vn:

(1) Bạn sẽ thực hiện theo các Điều khoản và tất cả các qui định đề ra;
(2) Bạn sẽ không được phép đăng tin quảng cáo các bất động sản khác mà chỉ được phép đăng tin quảng cáo về căn hộ, chung cư.
(3) Bạn sẽ không bao giờ cung cấp thông tin mật khẩu, thanh toán hay thẻ tín dụng của bạn;
(4) Bạn sẽ không quấy rối, đe dọa hoặc lợi dụng người khác khi sử dụng các trang web bất kỳ hình thức nào;
(5) Bạn sẽ không e-mail bất kỳ nội dung tục tĩu hoặc có thể là thù địch, tấn công trên chủng tộc, dân tộc, giới tính hay bất kỳ lý do nào khác; là có hại, thô tục, khó chịu; hoặc là nói xấu, bôi nhọ, xâm nhập hoặc riêng tư hoặc sở hữu các quyền của người khác, bao gồm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, hoặc bản quyền của bất kỳ bên nào;
(6) Bạn sẽ không cố gắng để thu hoạch bất kỳ tên màn hình của các địa chỉ e-mail cho bất kỳ mục đích thương mại;
(7) Bạn sẽ không thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của bất kỳ cá nhân khác trên trang web;
(8) Bạn sẽ không mạo danh bất kỳ người nào khác hoặc xuyên tạc một mối quan hệ với bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào; tương tự như vậy, bạn sẽ không thông qua một cá nhân giả mạo nếu mục đích của việc làm đó là để đánh lừa hoặc lừa gạt người khác;
(9) Bạn sẽ không gửi bất kỳ quảng cáo không mong muốn số lượng lớn, tin khuyến mãi, e-mail hoặc chào mời khác để bất kỳ người nào thông qua việc sử dụng các dịch vụ .
CANHO.com.vn